home paginameer over Henk de Vries


 

Voorwaarden
 


VVE-Beheer Amsterdam heeft in het groot onderhoud alleen een adviserende rol. De daadwerkelijke besluiten worden altijd door de ledenvergadering genomen.

Alle pakketten zijn gebaseerd op verenigingen met maximaal acht appartementen.  Voor grotere verenigingen vraag om een offerte.

Bovengenoemde tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil 2009 en zijn exclusief BTW. De tarieven zullen jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, welke wordt verstrekt door het CBS.

Alle contracten worden voor een periode van drie jaar afgesloten met een opzegtermijn van een jaar.

Bij een eventuele opdracht wordt er vanuit gegaan dat bij een bestaande, reeds actieve, Vereniging van Eigenaars waarbij een sluitende balans per overname datum aanwezig zal zijn.

De door de ledenvergadering vastgestelde bijdragen zullen per maand voldaan worden. Hierover kunnen in de ledenvergadering nadere afspraken gemaakt worden.

De administratie wordt voor elke Vereniging van Eigenaren afzonderlijk gevoerd.

Toelichting op aanvraag.